Zorg

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de zorg op onze school. Elke school heeft een basisondersteuning, dit is het lesaanbod dat alle kinderen in de klas standaard aangeboden krijgen. Daarnaast biedt elke school aanvullende ondersteuning aan kinderen, die niet voldoende tot hun recht komen met dit lesaanbod. Hierbij kunt u denken aan verlengde of verdiepende instructie voor een bepaald vakgebied of ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. In de documenten hieronder, kunt u lezen hoe de zorg is vormgegeven. 

Zorgplan 2020-2024
In dit plan staat uitgebreid beschreven hoe de zorg op MNVR georganiseerd is. Op MNVR wordt er handelingsgericht gewerkt. Dit betekent dat er systematisch wordt gewerkt, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. In het document worden ook onze grenzen aan de zorg beschreven.

Klik hier voor ons zorgplan

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning, die een school biedt voor leerlingen, die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden
(SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio? Lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH op www.sppoh.nl
 
Klik hier voor ons schoolondersteuningsprofiel 
 
Overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
Aan het eind van de basisschoolperiode gaan kinderen de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind.
 
Om de overstap naar het VO zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn afspraken gemaakt tussen de betrokken scholen en de schoolbesturen. BOVO Haaglanden ondersteunt de scholen en schoolbesturen hierbij en maakt daarvoor gebruik van het digitale systeem Onderwijs Transparant.
 
Klik hier voor het document 'Overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs'