Samenwerking met ouders

Op Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken in het onderwijs dat er geboden wordt. Dat doen wij door ouders als gelijkwaardige partners te zien en benaderen. De ervaring leert dat een fijne samenwerking positief bijdraagt aan de vormgeving van goed onderwijs. 

Naast een kort lijntje tussen ouders en leerkracht over de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind, juichen wij het ook toe als ouders een actieve rol in de vormgeving van het onderwijs vervullen. Dit kan op verschillende manieren!

Medezeggenschapsraad
De MR is het inspraakorgaan voor ouders en leraren met een adviserende en controlerende taak. De leden van de MR zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school. De MR overlegt met de directeur en het bestuur over verschillende schoolzaken. Regelmatig komt er een plekje vrij in de MR. Daar krijgt u dan via Parro bericht over. Er vindt dan een verkiezing plaats, waarbij u zich verkiesbaar kunt stellen.

Ouderraad
De ouderraad van MNVR zet zich graag in om allerlei leuke activiteiten voor de kinderen en de ouders te organiseren die de sfeer verhogen en de betrokkenheid vergroten. Daarnaast ondersteunen zij het team daar waar zij een extra handje kunnen gebruiken. Daarnaast behartigt de OR de belangen van de ouders bij de directie en de MR. De OR fungeert als klankbord en doorgeefluik van ideeën. Als u het leuk vindt om de OR te komen versterken, laat het ons weten! Mail naar or@mnvr.nl.

Bibliotheekbrigade
Onze bibliotheek is mede opgericht door onze geweldige ouders. Hele mooie boeken zijn door de bibliotheekbrigade voorzien van labels en zijn nu terug te vinden in het digitale systeem van de bibliotheek. De kinderen kunnen elke ochtend naar de bibliotheek lopen om een mooi boek te lenen. Zij hebben hun eigen leenkaart. Lijkt het u leuk om de bibliotheekbrigade te helpen? De brigade is altijd op zoek naar moeders, vaders, opa's of oma's, die achter de balie willen zitten en kinderen willen helpen een boek te lenen. 
                                                                                                           
TechniekTeam
Sinds vorig jaar in het leven geroepen: het TechniekTeam. Door de techniekouders worden er leuke workshops gegeven aan groepjes kinderen uit alle bouwen. Lijkt het je als ouder leuk om hieraan mee te werken? Sluit je dan nu aan bij het TechniekTeam! Je hoeft geen techneut te zijn, als je het maar leuk vindt nieuwsgierige kinderen te helpen met ontdekken.
 

Leesouders
Voor onze kinderen van de middenbouw is het heel belangrijk dat ze regelmatig lezen. Dit doen zij natuurlijk veel in de klas, met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Wij kunnen uw hulp hier regelmatig bij gebruiken! De leerkrachten in de middenbouw zullen regelmatig een oproep doen voor leesouders. Als u hierbij wilt ondersteunen, kunt u op afgesproken momenten op school extra lezen met kinderen. 

Dit is nog maar een kleine greep uit alle activiteiten, waar wij uw hulp goed bij kunnen gebruiken! Regelmatig zullen er vanuit school oproepen worden gedaan en daar wordt vaak heel enthousiast op gereageerd. Wij zijn ontzettend blij met al onze betrokken ouders!