Overblijf

Op Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust hanteren we een continuerooster. De kinderen lunchen allemaal op school en gaan daarna buiten pauze houden. Op Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust zijn ouders actief betrokken bij het overblijven. Als u een overblijfdienst hebt, dan eet u samen met de andere verblijfouder in de klas samen met de kinderen. Als de bel gaat, begeleidt een van beide ouders de kinderen naar buiten, de andere ouder begeleidt de corvee en sluit daarna op het plein aan. Beide ouders lopen dan tot 13:00 uur pleinwacht. De leraar heeft een korte pauze en sluit om 12:35 uur aan bij de pleinwacht. Per plein zijn er elke overblijfbeurt vier ouders. Elke ouder is ongeveer 3 keer per jaar (per kind) aan de beurt voor het lopen van pleinwacht, per keer bent u een uur op school aanwezig. 

Dit is een leuk moment om de klasgenoten van uw kind beter te leren kennen en de sfeer op het plein te proeven. Kinderen vinden het ontzettend leuk als hun ouder op school komt om te helpen op het plein. In de klas is een handleiding voor een prettig verloop van de overblijf aanwezig. Neem die vooral ook even door als u pleinwacht heeft!
Per plein zijn er naast de overblijfouders, ook vaste pleinwachtkrachten van Luuk DAK. Zij zijn er elke week. Zo hebben de kinderen naast de wisselende ouders ook vertrouwde gezichten op het plein. 

Periode van de overblijfjaarroosters
Bij de start van het nieuwe schooljaar maakt de klassensouder een nieuw overblijfrooster, nadat u zelf heeft aangegeven wat uw voorkeursdagen zijn. De klassenouder zal proberen aan uw verzoek te voldoen maar kan dit niet garanderen.
Het rooster van de overblijfbeurten wordt steeds gemaakt voor de periode vanaf de herfstvakantie van het huidige schooljaar tot de herfstvakantie van het volgende schooljaar. Nieuwe ouders zijn aan het begin van het schooljaar even vrijgesteld van deze, overigens bijzonder leuke, taak. De overblijfjaarroosters kunt u vanaf de herfstvakantie terug vinden in ouderportaal.

Indien de overblijfouder niet kan of afwezig is
Wanneer u niet kunt overblijven, wordt er van u verwacht dat u uw overblijfbeurt ruilt met een ouder uit de klas of uit de bouw. Hiervoor kunt u eventueel contact opnemen met de klassenouder(s).
In het geval dat u niet kunt overblijven en er geen vervanging is, betekent dit dat de leraar geen pauze heeft en er één begeleider minder is bij het buitenspelen van de kinderen.

Succes en plezier met het overblijven!