Zorg voor de omgeving

Een van onze belangrijke pijlers is de zorg voor de omgeving. Wij vinden het belangrijk om onze kinderen mee te geven dat zij medeverantwoordelijk zijn voor omgeving, waarin zij werken en verblijven. De leerkracht geeft hierin het goede voorbeeld. 

De voorbereide omgeving
De leerkracht verzorgt de leeromgeving van de kinderen, na zorgvuldige observatie, aangepast aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen. De leerkracht probeert de omgeving zo vorm te geven, dat het de kinderen uitdaagt om de volgende stap te nemen in het leerproces. Een goede voorbereide omgeving voldoet aan de volgende eisen:

  • er is een aandachtstafel;
  • er zijn duidelijk zichtbare thema's;
  • er zijn verschillende manieren waarop kinderen hun (leer)doel kunnen bereiken;
  • de kinderen kunnen zelfstandig de materialen pakken;
  • de kinderen kunnen samenwerken.

Wellevendheidslesjes
Op MNVR wordt voornamelijk instructie gegeven in een kleine groep of aan een individuele leerling. Een aantal lessen wordt gegeven aan de gehele groep, dit zijn onder andere gym, muziek, kosmisch onderwijs, maar ook de zogenaamde wellevendheidslesjes. Een wellevendheidslesje wordt gegeven om de afspraken op school duidelijk te maken. De wellevendheidslessen hebben als doel om te laten zien hoe de kinderen kunnen bijdragen aan een goede werksfeer. Hierbij kunt u denken aan de volgende lesjes, waarbij de leerkracht het voordoet en de kinderen de handeling overnemen:

  • de leerkracht doet voor hoe zij een materiaal hanteert;
  • de leerkracht doet voor hoe zij zich op de juiste manier door de groep beweegt, rustig lopend en zonder te praten;
  • de leerkracht doet voor hoe zij een stoel aanzet (dus optilt en netjes neerzet in plaats van schuift);
  • de leerkracht laat zien hoe zij haar jas en tas aan de kapstok hangt.

Actieve bijdrage aan de zorg voor de omgeving
Wij stimuleren de kinderen een actieve bijdrage aan de zorg voor de omgeving te leveren. Dit doen wij door continu met de kinderen in gesprek te gaan. De kinderen leren reflecteren en weloverwogen keuzes te maken ten aanzien van hun omgeving. Wij starten daar al snel mee. De kinderen nemen in de onderbouw een plantje mee, dat zij zelf mogen verzorgen. De leerkracht begeleidt de kinderen hierin door een algemeen lesje te geven.

Alle kinderen krijgen een taakje om elke dag uit te voeren, hierbij kunt u denken aan het vegen van de klas, het afnemen van tafels, het wegbrengen van het oud papier ed. Kinderen leren op deze manier gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen.