Valerie Adelaar (teamleider oude kind)

Hallo, ik ben Valerie Adelaar en werkzaam als teamleider van het Oudere Kind Team en bovenbouwleraar. Op deze manier kan ik mijn passie voor het onderwijs en management combineren, bevoorrecht voel ik mij dat ik dit kan doen op onze mooie school in Voorburg. Een school waar 'vrijheid in gebondenheid' een belangrijk element is om tot ontwikkeling te komen. Waar we samen, vanuit verbinding met elkaar, tot leren, ontdekken en ontwerpen komen. Iedereen op zijn eigen tempo en met verschillende verwerkingsmogelijkheden.