Rob van der Veer (directeur-bestuurder)

Mijn naam is Rob van der Veer. Sinds 2017 werk ik met veel plezier op deze school als directeur. Naast mijn directeurschap ben ik ook bestuurder van de stichting waar deze school toe behoort.

Het is een enorm voorrecht om leiding te mogen geven aan dit team van enthousiaste en kundige professionals, die dagelijks met heel hun hart klaar staan om de kinderen te begeleiden.

Het montessorionderwijs en de montessoriopvoeding zijn voor mij een belangrijke reden om werkzaam te zijn op deze school en binnen deze stichting. Uit gaan van de kracht en de motivatie die in het kind zit, is voorwaardelijk om tot ontwikkeling te komen. Montessori heeft dat vertaald in een begeleidingsmethodiek, waarbij de leerkracht niet boven maar naast het kind staat. Het is prachtig om te zien hoe kinderen op deze manier tot bloei komen.