Kinou Kanbier (OB5)

Ik ben Kinou Kanbier, met veel plezier en enthousiasme werk ik op Nieuwe Vreugd en Rust. Een school waar de interesses van het kind en het ontvangen van onderwijs gecombineerd kunnen worden. Mijn grootste doel is om het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling, rekening houdend met wat het kind al kan en wat de volgende stap is in deze ontwikkeling.
 
Mijn favoriete lesjes zijn die met kosmisch materiaal. Kinderen iets bijbrengen over de wereld om ons heen en daarbij de verbeeldingskracht activeren!