Het taalonderwijs

Veilig Leren Lezen
In groep 3 leren kinderen lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Afhankelijk van het leesniveau van het kind bij de start in groep 3, kan het starten op een bepaald niveau (ster, maan, zon of misschien zelfs bij kern 2 of 3).

Taal Doen!
Vanaf groep 4 wordt het taal- en spellingonderwijs op MNVR geboden met behulp van de Taal:Doen!kast. De complete taal- en spellingleerlijn van groep 4 t/m 8 komt aan bod in deze kast. In de kast zitten allemaal doosjes, waarin een bepaald leerdoel centraal staat. Er is een overzicht gemaakt van alle leerdoelen, die in de leerjaren aan bod moeten komen, deze leerdoelen zijn vervolgens in de jaarplanning opgenomen. De leerkrachten zorgen er op deze manier voor dat alle doosjes aan bod komen.
 
Kinderen gaan zelfstandig aan het werk met een doosje, de leerkracht observeert de kinderen tijdens de observatieronde en geeft naar behoefte instructies. Op de kaarten staan leeraanbod, gesloten en open verwerkingen voor de inoefening van de vaardigheid en mogelijkheden tot eigen variaties vanuit het kind. Door feedback en reflectie wordt het kind uitgedaagd en aangespoord de volgende stap te zetten in het leerproces. De tijd, die nodig is om een werkje af te maken, verschilt per leerling en per doosje. De taallijn doet beroep op de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het samenwerken en het creatief- en analytisch denken van kinderen.