Het rekenonderwijs

Ons rekenonderwijs is vormgeven met de volgende leermiddelen:

De basis van ons rekenonderwijs wordt geboden met behulp van de nieuwe methode Rekenkracht. Deze methode wordt sinds dit schooljaar ingevoerd in de middenbouw. Kinderen krijgen tijdens de instructie een rekenstrategie aangeboden, die zij vervolgens op hun eigen niveau en in hun eigen tempo leren toepassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het montessorimateriaal en het materiaal van Rekenkracht. Kinderen hebben bij deze methode de keuzevrijheid, hoe zij een rekenstrategie willen inoefenen. De methode is een leidraad, die er voor zorgt dat alle rekenstrategieën worden aangeboden. 

In de andere (hogere) bouwen wordt er gewerkt met Snappet. Snappet is een methode, waarbij kinderen eerst een instructie krijgen van de leerkracht over een bepaald rekenleerdoel. Vervolgens gaan zij met dit leerdoel aan de slag op hun eigen Snappet (een kleine tablet). Het systeem past het niveau aan terwijl het kind aan het werk is. Zo krijgen alle kinderen het lesaanbod aangepast aangeboden op hun eigen niveau. Wij geven de kinderen wel de vrijheid om hun leerdoel ook op een andere manier te behalen. Als zij het leerdoel liever willen behalen door met het montessorimateriaal aan de slag te gaan, is dat mogelijk. 

Het montessorirekenmateriaal van Maria Montessori zorgt ervoor dat kinderen inzicht krijgen in strategieën. Het is heel concreet, door handelend bezig te zijn, ontdekken kinderen hoe een rekenstrategie werkt. Een heel goed voorbeeld hierbij is het gouden materiaal of de deelbak (zie foto).