Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust

Montessoristraat 1
2273 AC
Voorburg

https://www.nieuwvreugdenrust.nl
info@mnvr.nl
070 386 05 61

Contact opnemen

Directeur
U kunt contact opnemen met de directeur, Rob van der Veer, over schoolbrede onderwerpen door uw e-mail te richten aan directie@mnvr.nl.

Intern begeleiders
Omtrent zorgvragen kunt u contact opnemen met de intern begeleiders Nicky van der Heide en/of Jellert den Toom. U kunt uw e-mail richten aan n.vanderheide@mnvr.nl en/of j.dentoom@mnvr.nl.

Secretariaat
U kunt contact opnemen met het Secretariaat over administratieve afhandelingen, schoolinformatie, of dergelijke onderwerpen die hier gerelateerd aan zijn. U kunt uw e-mail richten aan info@mnvr.nl en uw bericht zal behandeld en beantwoord worden door Marit Dam, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Medezeggenschapsraad
Een regelmatig overleg tussen ouders, team en directie over alle zaken in en rond de school is belangrijk, zodat ieder zich kan blijven herkennen in de identiteit van de school en in de wijze waarop deze wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk. U kunt contact opnemen met de MR via mr@mnvr.nl.