Aanmelden nieuwe kinderen

Hopelijk hebben wij u na een bezoekje aan onze website enthousiast gemaakt over onze school! 

Het is vanaf de geboorte van uw kind mogelijk om hem/haar bij ons voor aan te melden na het volgen van een rondleiding op onze school. Het is raadzaam om voor de derde verjaardag een rondleiding bij ons te volgen. Op het moment dat uw kind de leeftijd van 3 bereikt, is een definitieve aanmelding mogelijk. 

In het kwartaal waarin uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt, wordt door onze school gevraagd of u de vooraanmelding definitief wilt maken. Wij zullen u in dat kwartaal een mail sturen met een definitief aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u ingevuld retourneren als u de aanmelding definitief wilt maken.

Alle aanmeldingen, die wij ontvangen binnen de aanmeldperiode, gelden als gelijktijdig. Zijn er in een aanmeldperiode meer aanmeldingen dan plaatsen zal er een loting plaatsvinden. De loting zal op plaatsvinden onder toezicht van een ouder uit de medezeggenschapsraad (MR).

De beschikbare plaatsen worden in vier aanmeldperioden verdeeld. U vindt het schema met de aanmeldperioden en het aantal plaatsen in het schema hieronder.

Aanmeldperiode Beschikbare plaatsen Eventueel loten
januari t/m maart 2023 14 3 april 2023
april t/m juni 2023 14 19 juni 2023
juli t/m september 2022 16 1 oktober 2022
oktober t/m december 2022 16 9 januari 2023

 

De school hanteert het gemeentelijke beleid voor aanmelden en toelaten. Voor onze school gelden de volgende voorrangsregels, die in onderstaande volgorde worden toegepast: 

  • Broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten of geplaatst zijn;
  • Kinderen, die gedurende het gehele jaar voorafgaande aan de plaatsing, minimaal twee dagdelen per week deelnemen aan de peuterspeelzaal Luuk Dak (locatie Montessoristraat);
  • Overige aanmeldingen.

Aan het einde van de aanmeldperiode, waarin uw kind drie jaar geworden is, maken alle basisscholen waar u uw kind(eren) heeft aangemeld aan u bekend of uw kind geplaatst kan worden of een wachtlijstplaats heeft. Heeft uw kind op meerdere basisscholen een plaats dan dient u een keuze te maken en dit aan uw school van uw keuze per mail door te geven en de andere scholen af te melden.

Heeft uw kind geen plaats toegewezen gekregen, dan kunt u er voor kiezen uw kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit kunt u per mail aangeven. Het kan zijn dat er verschuivingen plaatsvinden op de plaatsingslijst omdat er kinderen zijn die op meerdere scholen een plaats hebben. Mocht er een plaats voor uw kind vrijkomen, nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Wilt u hier meer informatie over kunt u contact opnemen met Marit Dam, administratie (info@mnvr.nl).

Rondleidingen
Wanneer u interesse heeft in onze school voor uw kind(eren), kunt u zich per mail info@mnvr.nl opgeven voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding krijgt u nog meer informatie over het reilen en zeilen op Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust. In het volgende document kunt u meer informatie vinden over de praktische invulling van ons onderwijs in de onderbouw.

Klik hier voor het document 'Informatie nieuwe ouders van MNVR'

In het volgende schema vindt u een overzicht van alle rondleidingen in schooljaar 2023-2024:

Rondleidingen 2023-2024
Rondleiding 1: vrijdag 15 september 2023
Rondleiding 2: vrijdag 13 oktober 2023
Rondleiding 3: vrijdag 17 november 2023
Rondleiding 4: vrijdag 19 januari 2024
Rondleiding 5: vrijdag 19 april 2024
Rondleiding 6: vrijdag 14 juni 2024

De nieuwe data voor de rondleidingen in het schooljaar 2024-2025 zullen rond juni 2024 bekend zijn.

Gelieve naam en geboortedatum van het eventueel aan te melden kind in de mail te vermelden. Na ontvangst van uw mail sturen wij u een bevestiging voor het bijwonen van de rondleiding. Er zijn een beperkt aantal plaatsen voor de komende rondleidingen beschikbaar.