Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust

Onze montessorischool is een warme, vrolijke en toekomstgerichte school die staat voor kwaliteit en betrokkenheid. Belangrijke waarden zijn samen werken, samen spelen en samen vieren, waarbij de individuele ontwikkeling van leerling en leerkracht de basis is. Onze leerlingen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander en de omgeving. De leerkrachten zijn autonome professionals met als taak het combineren van de schoolcultuur met eigen initiatieven. De school investeert in culturele activiteiten, waarbij historisch besef, creativiteit en zelfontplooiing centraal staan. Alle medewerkers zijn in dialoog met elkaar waarbij ouders pedagogische partners zijn.
Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust is een school voor algemeen bijzonder onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Algemene scholen zijn feitelijk openbare scholen in die zin, dat kinderen uit alle gezindten welkom zijn. Bijzondere scholen zijn scholen ontstaan uit particuliere initiatieven. Onze school is door ouders gesticht in 1927. 

Ons gebouw is gelegen in een parkachtige omgeving, een rustpunt in de hectische Randstad. Dat heeft zijn uitstraling naar leerlingen en ouders. De school beschikt over een ruim terrein. Hiermee kunnen we ruimschoots voldoen aan de bewegings- en ontdekkingsbehoefte van kinderen.