Kayleigh Jansen (MB4)

Hallo, mijn naam is Kayleigh. Ik werk met veel plezier op MNVR. Voor mij is onze school een plek waar een kind veel vertrouwen, autonomie en vrijheid ervaart. Het kind krijgt de ruimte om werkkeuzes te maken en te leren op zijn of haar eigen niveau, vanuit eigen interesses, waarbij rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van het kind. Ik merk dat het kind hierdoor meer intrinsiek gemotiveerd is om te leren en hier zichtbaar plezier aan beleeft. Mijn favoriete lesje om te geven is het lesje van de werelddelenkist, waarbij veel vakken samenkomen: technisch lezen, biologie, biogeografie, topografie en de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, zoals: samenwerken en creatief denken en handelen.