De schoolgids

Hierbij vindt u informatie over het dagelijks reilen en zeilen op school. De informatie over de inhoud van het onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, nieuwe verplichtingen en niet te vergeten de plannen voor de toekomst specifiek voor onze school staat er ook in. We hopen dat u er regelmatig op teruggrijpt. Mist u informatie dan stellen uw reactie op prijs.

Klik hier om de schoolgids in de map downloads te openen.


Het schoolplan

In het schoolplan staan drie beleidsterreinen beschreven:
  • het onderwijskundig beleid,
  • het integraal personeelsbeleid,
  • het kwaliteitsbeleid.
De visie van de school is integraal in besproken en vastgelegd.
Het doel van ons schoolplan is tweeledig:
- enerzijds is het een document voor verantwoording aan de ouders en de overheid: dit is de huidige onderwijspraktijk
- anderzijds is het een planningsdocument voor de ontwikkeling van de school: een toekomstgericht document

Klik hier om het schoolplan te openen in de map downloads.
 
Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t 0703860561| e info@mnvr.nl
© 2022 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline