Adresgegevens

Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust
Montessoristraat 1
2273 AC Voorburg

tel. : 070 386 05 61
E-mail: info@mnvr.nl
Directeur: Rob van der Veer

Contact opnemen


Directeur
U kunt contact opnemen met de directeur over schoolbrede onderwerpen door uw e-mail te richten aan info@mnvr.nl

Intern begeleiders
U kunt contact opnemen omtrent zorgvragen met de intern begeleiders Nicky van der Heide en/of Stefan van den Akker. U kunt uw e-mail richten aan n.vanderheide@mnvr.nl en/of s.vandenakker@mnvr.nl .

Secretariaat
U kunt contact opnemen met het Secretariaat over administratieve afhandelingen, schoolinformatie, of dergelijke onderwerpen die hier gerelateerd aan zijn. U kunt uw e-mail richten aan info@mnvr.nl en uw bericht zal behandeld en beantwoord worden door mevr. M. van Niel, op voornamelijk maandag, woensdag en donderdag.

Medezeggenschapsraad
Een regelmatig overleg tussen ouders, team en directie over alle zaken in en rond de school is belangrijk, zodat ieder zich kan blijven herkennen in de identiteit van de school en in de wijze waarop deze wordt vormgegeven in de dagelijkse praktijk. U kunt contact opnemen met de MR via mr@mnvr.nl

Webmaster
U kunt contact opnemen met de webmaster over foto's aanleveren, informatie aanleveren, verzoeken, melden van foutieve informatie e.d. onderwerpen gerelateerd aan de website.
Foto's aanleveren kunt u doen via www.wetransfer.com of filemail.com en richten aan ict@mnvr.nl
 
Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t 0703860561| e info@mnvr.nl
© 2022 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline