Overblijven op NVR in het kort

Overblijven op NVR
Bij ons op school zijn ouders betrokken bij het overblijven. Als u een overblijfdienst hebt, dan eet u samen met de andere verblijfouder in de klas samen met de kinderen. Als de bel gaat, begeleidt een van de ouders de kinderen naar buiten, de andere ouder begeleidt de corvee en sluit z.s.m op het plein aan. Beide ouders lopen dan tot 13.00 uur pleinwacht. De leraar heeft een korte pauze en sluit om 12.35 uur aan bij de pleinwacht. Per plein zijn er vaste pleinwachtkrachten van Luuk DAK. Zij zijn er elke week. Zo hebben de kinderen naast de wisselende ouders ook vertrouwde gezichten op het plein. Per plein zijn er naast deze vaste krachten elke overblijfbeurt dus ook vier ouders. Elke ouder is ongeveer 3 keer per jaar (per kind) aan de beurt voor het lopen van pleinwacht, per keer bent u een uur op het school aanwezig. 
Dit is een leuk moment om de klasgenoten van uw kind beter te leren kennen en de sfeer op het plein te proeven. Kinderen vinden het ontzettend leuk als hun ouder op school komt om te helpen op het plein. In de klas is een handleiding voor een prettig verloop van de overblijf aanwezig. 
 
Periode van de overblijfjaarroosters
In het begin van het nieuwe schooljaar maakt de groepsouder een nieuw rooster, nadat u zelf heeft aangegeven wat uw voorkeursdagen zijn. De klassenouder zal proberen aan uw verzoek te voldoen maar kan dit niet garanderen.
Het rooster van de overblijfbeurten wordt steeds gemaakt voor de periode vanaf de herfstvakantie lopend schooljaar tot de herfstvakantie van het volgend schooljaar. Nieuwe ouders zijn aan het begin van het schooljaar even vrijgesteld van deze, overigens bijzonder leuke, taak. 

De overblijfjaarroosters kunt u vanaf de herfstvakantie terug vinden in ouderportaal.

Indien de overblijfouder niet kan of afwezig is
Wanneer u niet kunt overblijven, moet u ervoor zorgen dat u uw overblijfbeurt ruilt met een ouder uit de klas of uit de bouw. Neem eventueel contact op met de groepsouder(s).
In het geval dat u niet kunt overblijven en er geen vervanging is, betekent dit dat de leraar geen pauze heeft en er één begeleider minder is bij het buitenspelen van de kinderen.


De afspraken

In het volgende document kunt u alle afspraken raadplegen, dit staat onder downloads op de website.

Succes en plezier met het overblijven.


 

Het Team Nieuw Vreugd en Rust

Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t 0703860561| e info@mnvr.nl
© 2022 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline