Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust

Montessorischool Nieuw Vreugd & Rust is een school voor algemeen bijzonder onderwijs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Algemene scholen zijn feitelijk openbare scholen in die zin, dat kinderen uit alle gezindten welkom zijn. Bijzondere scholen zijn scholen ontstaan uit particuliere initiatieven. Onze school is door ouders gesticht in 1927. In het jaar 2002 is dan ook groots ons 75-jarig jubileum gevierd.

Ons gebouw is gelegen in een parkachtige omgeving, een bijna paradijselijk rustpunt in de hectische Randstad. Dat heeft zijn uitstraling naar leerlingen en ouders. De school beschikt over een ruim terrein. Hiermee kunnen we ruimschoots voldoen aan de bewegings- en ontdekkingsbehoefte van kinderen. In de huidige tijd waarbij het drukke verkeer de kinderen terugdringt naar beperkte levensruimte is dit letterlijk en figuurlijk een verademing.
Onze school valt onder het bestuur van montessori-vereniging "Vreugd & Rust".
Dit bestuur heeft sinds 1998 een tweede school onder haar beheer en wel montessorischool Leidschenveen. Deze school is gesitueerd in de nieuwbouwwijk Leidschenveen te Den Haag.


Hoe komt de school aan deze opvallende naam?

Tussen 1928 en 1974 werd het onderwijs gegeven in buitenplaats Vreugd en Rust aan het Oosteinde 14 in Voorburg. De oudste gegevens die men heeft over de Hofstede "Vreugd & Rust" dateren uit het jaar 1658, het huis was toen in het bezit van ene Johan ten Ham. De Hofstede kende heel wat illustere bewoners. De meest bekende en vooraanstaande is Groen van Prinsterer. Hij werd in 1801 in dit "kasteel" geboren. In 1916 werd het pand aan de gemeente -toen nog- 's-Gravenhage verkocht. In de daaropvolgende jaren werd de tuin in een openbaar park veranderd. Het buiten werd geëxploiteerd als restaurant maar bleek niet rendabel te zijn. In 1960 kwam "Vreugd en Rust" weer in Voorburgse handen. 


Waarom een montessorischool?

In de eerste plaats omdat een school ook fijn mag zijn. Omdat het individuele kind centraal moet staan. Omdat de leraar aandacht heeft voor de persoonlijkheid van het kind. Omdat er tijd en ruimte wordt genomen om het onderwijsleerproces toe te snijden op de behoefte van het kind. Omdat ons onderwijs gericht is op het samen tot ontwikkeling brengen van de individuele mogelijkheden. Niet alleen van kinderen, maar ook van leraren en ouders. Onze school is met recht in alle opzichten een lerende school. Inderdaad, een mens is nooit te oud om te leren.
Centraal staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Het kind voelt zich veilig en gelukkig en gaat met plezier naar school. Dat is onze doelstelling. Vanuit die veiligheid durft het kind de wereld te ontdekken en mede vorm te geven. Respect voor mens, dier en milieu wordt bevorderd door het kind vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Maar wel binnen een sociale structuur en context.
Nieuw Vreugd en Rust is dus een montessorischool.
De ideeën van Maria Montessori zijn onze inspiratiebron. Voor ons betekent dit de kinderen opvoeden en begeleiden tot:

•    Zelfstandigheid
•    Actieve inzet
•    Verantwoordelijkheid
•    Sociaal gedrag


Doelgerichtheid

De school staat ook volop in het moderne leven en wil zich voeden met en spiegelen aan de tijdgeest. De dynamiek tussen de pedagogische waarden van weleer en de levensverwachtingen van tegenwoordig zijn een inspiratiebron voor de ontwikkeling van de school.

Ons statement is daarom: "Opstap naar zelfstandig leren".

Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t 0703860561| e info@mnvr.nl
© 2022 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline