Aanmelden van uw kind

Wanneer u interesse heeft in onze school voor uw dochter of zoon kunt u zich per mail opgeven voor een rondleiding.

Het is vanaf de geboorte van uw kindje mogelijk om hem/haar bij ons voor aan te melden na het volgen van een rondleiding op onze school. Op het moment dat uw kindje de leeftijd van 3 bereikt is een definitieve aanmelding pas mogelijk. Het is raadzaam om voor de derde verjaardag een rondleiding bij ons te volgen. In het kwartaal waarin uw kindje de leeftijd van 3 jaar bereikt wordt door onze school gevraagd of u de voor-aanmelding definitief wilt maken. Wij doen dit door middel van een definitief aanmeldingsformulier dat u t.z.t. per mail ontvangt. Dit formulier kunt u retourneren als u de aanmelding definitief wilt maken.

Alle aanmeldingen die wij ontvangen binnen de aanmeldperiode gelden als gelijktijdig. Zijn er in een aanmeldperiode meer aanmeldingen dan plaatsen zal er een loting plaatsvinden. De loting zal op plaatsvinden onder toezicht van een ouder uit de MR.

Wij verdelen het aantal plaatsen in vier aanmeldperioden, het aantal plaatsen en de aanmeldperiode vindt u hieronder:
 

Aanmeldperiode Beschikbare plaatsen Eventueel loten
januari t/m maart 2023 13 3 april 2023
april t/m juni 2023 13 19 juni 2023
juli t/m september 2023 15  
oktober t/m december 2022 15 9 januari 2023

*sluitingsdatum aanmelding 19 december 2022

De school hanteert het gemeentelijke beleid voor aanmelden en toelaten. Voor onze school gelden de volgende voorrangsregels die in deze volgorde worden toegepast: 
  • Broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten of geplaatst zijn;
  • Kinderen die gedurende het gehele jaar, voorafgaande aan de plaatsing, minimaal twee dagdelen per week deelnemen aan de peuterspeelzaal Luuk Dak (locatie Montessoristraat, Voorburg)
  • Overige aanmeldingen


Aan het einde van de aanmeldperiode waarin uw kind drie jaar geworden is, maken alle basisscholen waar u heeft aangemeld aan u bekend of uw kind geplaatst kan worden of een wachtlijstplaats heeft. Heeft uw kind op meerdere basisscholen een plaats dan dient u een keuze te maken en dit aan uw school van uw keuze per mail door te geven en de andere scholen af te melden.

Heeft uw kind geen plaats toegewezen gekregen dan kunt u er voor kiezen uw kind op onze wachtlijst te plaatsen. Dit kunt u per mail aangeven. Het kan zijn dat er verschuivingen plaatsvinden op de plaatsingslijst omdat er kinderen zijn die op meerdere scholen een plaats hebben. Mocht er een plaats voor uw kind vrijkomen nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Hieronder alvast een link van een filmpje van onze school om u alvast een kleine impressie te geven.

https://www.dropbox.com/s/zfii0abq7hhb3d1/NVR_informatie_2021.m4v?dl=0

Wilt u hier meer informatie over kunt u contact opnemen met Marit Dam, administratie (info@mnvr.nl).

Rondleidingen, om sfeer te proeven

Wat u al veel informatie kan geven, is het volgende document speciaal geschreven voor (nieuwe) ouders. Zo krijgt u alvast een inkijkje hoe het reilen en zeilen gaat in de onderbouw. U kunt dit document raadplegen:Informatie nieuwe ouders OB.pdf

Rondleidingen 2022-2023
Rondleiding 1:
vrijdag 16 september 2022 VOL
Rondleiding 2:
vrijdag 7 oktober 2022 VOL
Rondleiding 3:
vrijdag 18 november 2022 VOL
Rondleiding 4:
vrijdag 3 februari 2023 
Rondleiding 5:
vrijdag 14 april 2023
Rondleiding 6:
vrijdag 16 juni 2023

Om u aan te melden voor een rondleiding dient u een email te sturen naar: info@mnvr.nl

De nieuwe data voor de rondleidingen in het schooljaar
2023-2024 zullen rond juni 2023 bekend zijn.

Gelieve naam en geboortedatum van het eventueel aan te melden kind in de mail te vermelden. Na ontvangst van uw mail sturen wij u een bevestiging voor het bijwonen van de rondleiding. Er zijn een beperkt aantal plaatsen voor de komende rondleidingen beschikbaar.

Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t 0703860561| e info@mnvr.nl
© 2022 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline