Adresgegevens

Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust
Montessoristraat 1
2273 AC Voorburg

tel. : 070 386 05 61
E-mail: info@nieuwvreugdenrust.nl
Directeur: R. van der Veer

Contact opnemen


Directeur
U kunt contact opnemen met de directeur over schoolbrede onderwerpen door uw e-mail te richten aan r.vanderveer@mvvr.nl

Secretariaat
U kunt contact opnemen met het Secretariaat over administratieve afhandelingen, schoolinformatie, of dergelijke onderwerpen die hier gerelateerd aan zijn. U kunt uw e-mail richten aan info@nieuwvreugdenrust.nl en uw bericht zal behandeld en beantwoord worden door mevr. M. van Niel, op voornamelijk maandag, woensdag en donderdag.

Webmaster
U kunt contact opnemen met de webmaster over foto's aanleveren, informatie aanleveren, verzoeken, melden van foutieve informatie e.d. onderwerpen gerelateerd aan de website.
Foto's aanleveren kunt u doen via www.wetransfer.com en richten aan ict@nieuwvreugdenrust.nl
 
Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t070 386 05 61| einfo@nieuwvreugdenrust.nl
© 2018 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline