Meldt u aan in Parro!

05-08-2017
Per het nieuwe schooljaar gaan wij communiceren met Parro. Dit communicatiemedium kunt u raadplegen via talk.parro.com of de app Parro.
Beste ouders,

Per het nieuwe schooljaar gaan wij communiceren met Parro. Dit communicatiemedium kunt u raadplegen via talk.parro.com of de app Parro.
Hierin zal de schoolagenda opgenomen worden en kunt u eenvoudig met de leerkracht contact opnemen.

U heeft inmiddels een uitnodiging gekregen en veel ouders hebben zich al aangemeld. Wij zien dat veel ouders zich al hebben aangemeld.

In de week voordat de school begint krijgen de ouders die nog niet zijn aangemeld een laatste uitnodiging.
U kunt altijd de nieuwe leerkracht aanschrijven van uw kind d.m.v. een e-mail te sturen, om te vragen of u een uitnodiging kan ontvangen. Geef dan op: groep, naam van uw kind en het e-mailadres waarop u de uitnodiging wilt ontvangen.

Wij hopen op deze manier alle en beide ouders te kunnen bereiken.

Indien uw N.A.W.-gegevens (naam-, adres-, telefoon-, e-mail-, medische gegevens van het kind) in het nieuwe schooljaar zullen veranderen, zult u hiervoor een formulier in kunnen vullen. Deze zal een plek krijg op de site. Dit is nog in ontwikkeling.

Wij hopen dat deze nieuwe manier van communiceren eenvoudig zal verlopen en u zich succesvol aan kan melden!

Met vriendelijke groet,

Team Nieuw Vreugd en Rust
Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t070 386 05 61| einfo@nieuwvreugdenrust.nl
© 2018 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline