Laatste herinnering: update uw gegevens in Ouderportaal Basisonline

12-06-2017
Dit is de laatste herinnering: update uw gegevens in ouderportaal Basisonline. Op basis van deze gegevens zullen wij u aanstaande woensdag uitnodigen.

Wij hebben uw e-mailadres nodig zodat U Parro ook kunt gebruiken.

Wilt U uw naam, adres en woongegevens in Basisonline nakijken zodat deze up to date zijn.

U zult op 14 juni een uitnodiging krijgen om Parro te activeren op basis van het opgegeven e-mailadres.

Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t070 386 05 61| einfo@nieuwvreugdenrust.nl
© 2018 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline