Herinnering: update uw gegevens in Ouderportaal Basisonline

09-06-2017
Update uw gegevens in Basisonline. Op basis daarvan zullen wij u uitnodigen voor Parro.

Wij hebben uw e-mailadres nodig zodat U Parro ook kunt gebruiken.

Wilt U uw naam, adres en woongegevens in ouderportaal Basisonline nakijken zodat deze up to date zijn.

U zult op 14 juni een uitnodiging krijgen om Parro te activeren op basis van het opgegeven e-mailadres.

Kalender
26april2018
Koningsspelen
30april2018
Meivakantie
Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t070 386 05 61| einfo@nieuwvreugdenrust.nl
© 2018 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline