Overblijven op NVR, in het kort

Overblijven op NVR
Bij ons op school zijn ouders betrokken bij het overblijven. De leraar eet in de klas met de kinderen en de ouders lopen buiten pleinwacht. Per plein zijn er twee vaste pleinwachtkrachten van Luuk DAK, zij zijn er elke week. Zo hebben de kinderen naast de wisselende ouders ook vertrouwde gezichten op het plein. Per plein zijn er naast deze vaste krachten elke overblijfbeurt ook vier ouders. 
Elke ouder is ongeveer 3 keer per jaar (per kind) aan de beurt voor het lopen van pleinwacht, per keer bent u een uur op het plein aanwezig. 
Dit is een leuk moment om de klasgenoten van uw kind beter te leren kennen en de sfeer op het plein te proeven. Kinderen vinden het ontzettend leuk als hun ouder op school komt om te helpen op het plein. 
 
Periode van de overblijfjaarroosters
In het begin van het nieuwe schooljaar maakt de groepsouder een nieuw rooster, nadat u zelf heeft aangegeven wat uw voorkeurdagen zijn.
Het rooster van de overblijfbeurten wordt steeds gemaakt voor de periode 1 oktober lopend schooljaar tot 1 oktober volgend schooljaar. Nieuwe ouders zijn dus even vrijgesteld van deze, overigens bijzonder leuke, taak. Daarna gaat het nieuwe overblijfjaar in.

De overblijfjaarroosters kunt u terug vinden in ouderportaal.

Indien de overblijfouder niet kan of afwezig is
Wanneer u niet kunt overblijven, moet u ervoor zorgen dat u uw overblijfbeurt ruilt met een ouder uit de klas. Neem eventueel contact op met de groepsouder(s).
In het geval dat u niet kunt overblijven waarbij geen vervanging is, betekent dit er één begeleider minder is bij het buitenspelen van de kinderen.


De afspraken

In het volgende document kunt u alle afspraken raadplegen, dit staat onder downloads op de website.

Succes en plezier met het overblijven.


 

Het Team Nieuw Vreugd en Rust

Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t070 386 05 61| einfo@mnvr.nl
© 2019 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline