Overblijven op NVR, in het kort
 
Periode van de overblijfjaarroosters
Op Nieuw Vreugd en Rust wordt de overblijflunch gedaan door de ouders.
In het begin van het nieuwe schooljaar maakt de groepsouder een nieuw rooster, nadat u zelf heeft aangegeven wat uw voorkeurdagen zijn.
Het rooster van de overblijfbeurten wordt steeds gemaakt voor de periode 1 oktober lopend schooljaar tot 1 oktober volgend schooljaar. Nieuwe ouders zijn dus even vrijgesteld van deze, overigens bijzonder leuke, taak. Daarna gaat het nieuwe overblijfjaar in.

De overblijfjaarroosters kunt u terug vinden in het ouderportaal.

Indien de overblijfouder niet kan of afwezig is
Wanneer u niet kunt overblijven, moet u ervoor zorgen dat u uw overblijfbeurt ruilt met een ouder uit de klas. Neem eventueel contact op met de groepsouder(s)
In het geval dat u niet kunt overblijven waarbij geen vervanging is, bent u een vergoeding verschuldigd aan de leraar 7,50.

De afspraken
In het volgende document kunt u alle afspraken raadplegen, dit staat onder downloads op de website.

Succes en plezier met het overblijven.


 

Het Team Nieuw Vreugd en Rust

Kalender
22december2017
Kerstvakantie
23december2017
Kerstvakantie
24december2017
Kerstvakantie
Opstap naar zelfstandig leren
Montessoristraat 1| 2273 AC Voorburg| t070 386 05 61| einfo@nieuwvreugdenrust.nl
© 2017 Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust|powered by BasisOnline